Lista aktualności Lista aktualności

Wydmy nie tylko nad morzem

Wydmy śródlądowe w południowej części Nadleśnictwa

Na terenie Nadleśnictwa Konin znajduje się ciekawostka przyrodnicza – wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi. Niestabilne piaski oraz niewielka powierzchnia danego siedliska Natury 2000, sprawia że rośliny mają utrudniony wzrost. wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi

Siedlisko śródlądowych muraw szczotlichowych wykształca się na luźnych piaskach, które mają o wiele bardziej urozmaicony skład mechaniczny niż piaski pochodzenia morskiego. Zazwyczaj zawierają domieszkę części pyłowych i spławialnych, które zmniejszają lotność i przewiewność gleb oraz poprawiają warunki wodne. Pomimo tego zaopatrzenie roślin w wodę jest gorsze niż na wydmach nadmorskich, z powodu mniejszej ilości opadów i bardziej skrajnych warunków termicznych. Szczególne znaczenie ma bardzo wysoka temperatura powietrza i powierzchni gleby w upalne letnie dni, przekraczająca niekiedy 50-60, a tym samym częsty deficyt wilgotności powietrza [Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny]. Wszystkie te czynniki sprawiają że nieodpowiedzialne zachowanie człowieka może zniszczyć ten delikatny ekosystem. temperatura powietrza i powierzchni gleby 50-60

Las o każdej porze roku odkrywa przed nami swoje uroki i zaprasza nas do odpoczynku. Powinniśmy go uszanować i spróbować nie niszczyć równowagi jaka została wykształcona pomiędzy jego elementami. Spacerując po lesie zatrzymajmy się na chwilę a wtedy odkryjemy „ciekawostki” przygotowane dla nas przez naturę. zatrzymaj się na chwilę

W trakcie leśnych wycieczek pamiętaj jednak aby zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Twoje bezpieczeństwo zależy od Ciebie!

Przypominamy również podstawowe zakazy obowiązujące w lesie:

W LESIE ZABRANIA SIĘ

•Ruchu pojazdów poza drogami publicznymi.

•Parkowania i biwakowania poza miejscami wyznaczonymi.

•Zakłócania ciszy.

•Rozniecania ognia i palenia tytoniu.

•Puszczania psów luzem.

•Płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania zwierząt.

•Zaśmiecania i zanieczyszczania gleby i wód.

•Rozkopywania gruntu i rozgarniania ściółki.

•Niszczenia drzew, krzewów i innych roślin.

•Niszczenia urządzeń i obiektów turystycznych oraz tablic i znaków informacyjnych.