Asset Publisher Asset Publisher

SPRZEDAŻ DREWNA oraz SADZONEK DRZEW I KRZEWÓW

Decyzja nr 3/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie: organizacji sprzedaży detalicznej drewna. Zarządzenie nr 23/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 27.02.2019r. w sprawie cen detalicznych sadzonek drzew i krzewów wyhodowanych w szkółce Nadleśnictwa Konin.

Decyzja Nr 3/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie: organizacji sprzedaży detalicznej drewna.

Zarządzenie nr 23/2019 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 27.02.2019r. w sprawie cen detalicznych sadzonek drzew i krzewów wyhodowanych w szkółce Nadleśnictwa Konin.

Decyzja nr 16/2016 p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 01.12.2016r. w sprawie ustalenia cen detalicznych choinek świerkowych w Nadleśnictwie Konin.

Nadleśnictwo Konin uprzejmie informuje, że sprzedaż sadzonek odbywa się w dni robocze wiosną i jesienią po wcześniejszym uzgodnieniu z Karolem Kałużnym Leśniczym Gospodarstwa Szkółkarskiego Tokary (nr tel. 697 986 518).

Nadleśnictwo Konin uprzejmie informuje, że od 17 do 21 grudnia 2018r. będzie prowadzić sprzedaż choinek świerkowych w dwóch lokalizacjach:

- na placu siedziby Nadleśnictwa Konin przy ulicy Gajowej 2 w Koninie w godzinach:

17-21.XII.2018r. - od 8⁰⁰ do 16⁰⁰

- na placu siedziby leśnictwa Kazimierz w miejscowości Wygoda 1 w godzinach:

17-21.XII.2018r. - od 8⁰⁰ do 16⁰⁰