Asset Publisher Asset Publisher

SPRZEDAŻ DREWNA oraz SADZONEK DRZEW I KRZEWÓW

Decyzja nr 1/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie: cen na drewno w sprzedaży detalicznej. Zarządzenie Nr 47/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie: organizacji sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Konin. Zarządzenie nr 18/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 20.02.2018r. w sprawie cen detalicznych sadzonek drzew i krzewów wyhodowanych w szkółce Nadleśnictwa Konin.

Decyzja Nr 1/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie: cen na drewno w sprzedaży detalicznej.

Zarządzenie Nr 47/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 07 maja 2018 roku w sprawie: organizacji sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Konin.

Zarządzenie nr 18/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 20.02.2018r. w sprawie cen detalicznych sadzonek drzew i krzewów wyhodowanych w szkółce Nadleśnictwa Konin.

Decyzja nr 16/2016 p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 01.12.2016r. w sprawie ustalenia cen detalicznych choinek świerkowych w Nadleśnictwie Konin.

Nadleśnictwo Konin uprzejmie informuje, że od 18 do 22 grudnia 2017r. będzie prowadzić sprzedaż choinek świerkowych w dwóch lokalizacjach:

- na placu siedziby Nadleśnictwa Konin przy ulicy Gajowej 2 w Koninie w godzinach:

18.XII.2017r. - od 9⁰⁰ do 14⁰⁰

19-20.XII.2017r. - od 11⁰⁰ do 17⁰⁰

21-22.XII.2017r. - od 9⁰⁰ do 14⁰⁰

- na placu siedziby leśnictwa Kazimierz w miejscowości Wygoda 1 w godzinach:

18-22.XII.2017r. - od 9⁰⁰ do 12⁰⁰