Asset Publisher Asset Publisher

Wniosek o sporządzenie planu zalesienia.

W ramach działania „ Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  Nadleśnictwo Konin udostępnia druk wniosku o sporządzenie planu zalesienia.

Resources to get