Asset Publisher Asset Publisher

POŁOŻENIE NADLEŚNICTWA

Lasy Nadleśnictwa Konin należą do Krainy III Wielkopolsko-Pomorskiej, Mezoregionu Pojezierzy Wielkopolskich, Doliny Środkowej Warty oraz Wysoczyzny Tureckiej.

Lasy Nadleśnictwa Konin należą do Krainy III Wielkopolsko-Pomorskiej, Mezoregionu Pojezierzy Wielkopolskich, Doliny Środkowej Warty oraz Wysoczyzny Tureckiej. Nadleśnictwo Konin jest jednostką administracyjno-gospodarczą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, położoną w województwie Wielkopolskim w gminach: Kazimierz Biskupi, Golina, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Ostrowite, Rychwał, Rzgów, Skulsk, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Wierzbinek, Wilczyn i Konin.

Położenie fizyczno-geograficzne nadleśnictwa.

         -          obszar:              Europa Zachodnia

-          podobszar:        Pozaalpejska Europa Zachodnia

-          strefa:               Lasów mieszanych

-          prowincja:        Niż Środkowoeuropejski

-          podprowincja:  Pojezierze Południowo-bałtyckie

-          makroregion:    Pojezierze Wielkopolskie

Położenie Hydrograficzne.

Lasy Nadleśnictwa Konin znajdują się na obszarze zlewni rzeki Warty. Liczne jeziorka wzbogacają walory przyrodnicze regionu i znacznie wpływają na warunki siedliskowe. Obszar nadleśnictwa leży w strefie przejściowej między klimatem oceanicznym a kontynentalnym. Ze wschodu na zachód nasila się dominująca cecha klimatu kontynentalnego co znajduje potwierdzenie w wyższej różnicy temperatur i krótszym okresie wegetacyjnym. Rzadko napływające z północy arktyczne masy powietrza wywołują przymrozki – dotyczy to miesiąca maja mające ujemny wpływ na młode przyrosty drzew. Klimat kształtowany przez niezbyt wilgotne masy powietrza, objawia się niewielką roczną ilością opadów, które waha się wokół wielkości 500 mm.