Wydawca treści Wydawca treści

HISTORIA NADLEŚNICTWA KONIN

Lasy Nadleśnictwa Konin do czasu II wojny światowej należały głównie do majątków ziemskich, a w niewielkiej części były własnością chłopską lub kolonistów niemieckich. Lasy majątkowe miały plany gospodarcze i podzielone były na obręby.

Historia gospodarowania lasami wynika z ciągle zmieniającego się podejścia człowieka do lasu. Najpierw las traktowany był jako nieograniczone źródło dóbr, a równocześnie karczowany w celu zamiany na ziemię uprawną. Z czasem zdano sobie sprawę z ograniczoności zasobów leśnych, co przyczyniło się do oszczędniejszego gospodarowania tymi zasobami. Następnym etapem była planowa gospodarka leśna, która jednak z czasem, w związku z dążeniem do jak największej produkcji drewna przyczyniła się do powstania wielkich obszarów monokultur, głównie sosnowych. Konsekwencją było uszczuplenie bogactwa naturalnego lasów i ich bioróżnorodności, co z kolei prowadziło do powstawania sytuacji klęskowych. Doświadczenia te doprowadziły do stworzenia wielofunkcyjnego modelu lasu, w którym produkcja drewna jest jednym z wielu, a nie podstawowym celem gospodarki leśnej.

U progu XXI wieku pojawiła się nowa, pozakonserwatorska idea ochrony przyrody, która może być osiągana przez bezpieczniejsze środowiskowo technologie prac leśnych, restytucję biocenoz i łączenie gospodarki leśnej z kształtowaniem i funkcjonowaniem krajobrazów.

Lasy Nadleśnictwa Konin do czasu II wojny światowej należały głównie do majątków ziemskich, a w niewielkiej części były własnością chłopską lub kolonistów niemieckich. Lasy majątkowe miały plany gospodarcze i podzielone były na obręby.

Nadleśnictwo Konin powołane zostało  1.X.1968 roku w wyniku połączenia dawnego Nadleśnictwa Kazimierz Biskupi  i Nadleśnictwa Sompolno na podstawie Zarządzenia Nr. 4 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 13.I.1968 roku.

Powierzchnia Nadleśnictwa wynosiła 10 773 ha a składały się na nią grunty:

            Nadleśnictwa Kazimierz Biskupi   - 4 617 ha

            Nadleśnictwa Sompolno             - 6 156 ha

W wyniku trwającego  w Lasach procesu restrukturyzacji jednostek organizacyjnych  z dniem 1.I.1976 roku przyjęto z Nadleśnictwa Grodziec leśnictwa Żychlin i Kowalewek o powierzchni 2 393 ha a z dniem 1.I.1979 roku dołączono z likwidowanego  Nadleśnictwa Boniewo leśnictwo Belny o powierzchni 791 ha.