Wydawca treści

GOSPODARKA ŁOWIECKA

Nadleśnictwo Konin należy do Rejonu Hodowlanego X - Konin. Na terenie Nadleśnictwa jest 19 Kół Łowieckich dzierżawiących 26 obwodów.

Nadleśnictwo Konin należy do Rejonu Hodowlanego X - Konin

 

Na terenie Nadleśnictwa jest 19 Kół Łowieckich dzierżawiących 26 obwodów. Powierzchnia całkowita tych obwodów wynosi 141 828 ha.

Obwody są dzierżawione przez Koła Łowieckie, które prowadzą gospodarkę łowiecką na tych obszarach.