Położenie

Lasy Nadleśnictwa Konin należą do Krainy III Wielkopolsko-Pomorskiej, Mezoregionu Pojezierzy Wielkopolskich, Doliny Środkowej Warty oraz Wysoczyzny Tureckiej.

Historia

Lasy Nadleśnictwa Konin do czasu II wojny światowej należały głównie do majątków ziemskich, a w niewielkiej części były własnością chłopską lub kolonistów niemieckich. Lasy majątkowe miały plany gospodarcze i podzielone były na obręby.

Organizacja nadleśnictwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawowym dokumentem dla PGL LP jest ustawa o lasach z 28 września 1991 r.