Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SPRZEDAŻ DREWNA oraz SADZONEK DRZEW I KRZEWÓW

Decyzja nr 1/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie: cen na drewno w sprzedaży detalicznej. Zarządzenie Nr 47/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie: organizacji sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Konin. Zarządzenie nr 18/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 20.02.2018r. w sprawie cen detalicznych sadzonek drzew i krzewów wyhodowanych w szkółce Nadleśnictwa Konin.

Decyzja Nr 1/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie: cen na drewno w sprzedaży detalicznej.

Zarządzenie Nr 47/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 07 maja 2018 roku w sprawie: organizacji sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Konin.

Zarządzenie nr 18/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 20.02.2018r. w sprawie cen detalicznych sadzonek drzew i krzewów wyhodowanych w szkółce Nadleśnictwa Konin.

Decyzja nr 16/2016 p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Konin z dnia 01.12.2016r. w sprawie ustalenia cen detalicznych choinek świerkowych w Nadleśnictwie Konin.

Nadleśnictwo Konin uprzejmie informuje, że od 17 do 21 grudnia 2018r. będzie prowadzić sprzedaż choinek świerkowych w dwóch lokalizacjach:

- na placu siedziby Nadleśnictwa Konin przy ulicy Gajowej 2 w Koninie w godzinach:

17-21.XII.2018r. - od 8⁰⁰ do 16⁰⁰

- na placu siedziby leśnictwa Kazimierz w miejscowości Wygoda 1 w godzinach:

17-21.XII.2018r. - od 8⁰⁰ do 16⁰⁰